بهترین روش برای نوشتن متا دیسکریپشن یا توضیحات متا در ۲۰۲۱

شما به عنوان کارشناس تولید محتوا برای استخدام شدن در مجموعه موردنظرتان به آن‌ها رزومه‌ای فرستاده‌اید که خلاصه ای از فعالیت‌های کازیتان را ارائه می‌کند. توضیحات متا هم رزومه‌ای است که از صفحات وبسایت خود به مخاطبان ارائه می‌دهید. یعنی خلاصه‌ای از تمام چیزی که هستند برای مقایسه با سایر رقبا و انتخاب شدن. اگر …