چطور طراحی سایت فروش را افزایش می دهد؟

بدیهی است که هر کسب و کاری می خواهد بر روی کاربرانی که برای اولین بار از وبسایتش بازدید می کند؛ تاثیر مثبتی بگذارد.  با این حال، اگر وب‌سایت شما همتراز نباشد، در معرض خطر قرار دادن اولین تأثیر منفی در بین مخاطبان خود هستید، زیرا 94 درصد از اولین برداشت‌ها به طراحی وب‌سایت شما …