افزایش مشتریان با ترفندهای طراحی تجربه کاربری

در حال حاضر دیگر نمی‌توان تنها به طراحی سایت یا نرم افزار برای افزایش مشتریان (CRM) خود بسنده کرد. بلکه باید کاری کنید که مشتریان مجاب شوند و تنها از شما خرید کنند. فعالیت‌های شما در این زمینه باید کاملاً نامحسوس باشند، یعنی آن‌ها بدون آن که متوجه شوند، در جریان مسیر شما قرار بگیرند. …