اینستاگرام یا وبسایت؟

یکی از دو راهی های مهم بیزینس ها و کسب و کارهایی که به دنبال گسترش خود در فضای مجازی هستند، این است که آیا سرمایه گذاری بر روی ساخت یک وبسایت نتایج بهتری خواهد داشت یا گسترش و توسعه اینستاگرام؟ واقعیت این است که نمی توان پاسخ قطعی و دقیقی به این سوال داد. …