Insight اینستاگرام چیست؟ | آموزش تحلیل داده های اینستاگرام!

از آن جایی که حالا هر ایرانی حداقل یک حساب اینستاگرام فعال دارد و تا پدریزرگ ها و مادربزرگ هایمان هم عاشق این شبکه اجتماعی شده اند و کاربران زیادی از آن استفاده می کنند، حالا اینستاگرام به بهترین شبکه اجتماعی برای مارکتینگ تبدیل شده است. هر جا پای مارکتینگ در میان باشد، سرو کارمان …