برنامه مدیریت پیج اینستاگرام

چه کسی تصور می کرد که فضای تصویری اینستاگرام که در ابتدا برای امتحان چند فیلتر و به اشتراک گذاری تصاویر شخصی طراحی شده بود به یکی از ابزارهای بزرگ بازاریابی در قرن 21 تبدیل شود؟ اکنون کمتر کسی است که با قابلیت فوق العاده اینستاگرام برای کسب درآمد آشنا نباشد. بنابرین در ادامه این …