چگونه خطای داخلی سرور(Internal server Error 500 ) وردپرس را برطرف کنیم؟

خطاهای در وردرپس، در مقایسه باHTTP error codes  و status codes بدترین مورد هستند. آنها اطلاعات دقیقی درباره ی مشکل نشان ارائه نمی دهند و به ندرت خطاهای واقعی سرور هستند(معمولا سرور درست عمل می کند). در این مقاله، سعی می کنم راجع به این خطای وردپرس و نحوه رفع آن توضیح دهم.   خطای …