قوانین طلایی و اصول کلیدی طراحی رابط کاربری زیبا، موثر و ساده

“طراحی رابط کاربری استفاده از تایپوگرافی، تصاویر و سایر عناصر طراحی بصری برای تبدیل یک رابط اصلی به چیزی قابل هضم و قابل استفاده است.” این سخن که جاناتان ویداوسکی، مدیر عامل Mazeاست. یک رابط کاربری موفق رابطی است که مردم را جذب کرده و آن ها را تشویق به تعامل کند. این نه تنها …