چگالی در سئو سایت چیست ؟ حکم اعدام یا نجات ؟

چگالی کلمات کلیدی برای سئو سایت چقدر مهمه؟ چگالی کلمات کلیدی یکی از مهمترین عوامل برای رشد سئو وب سایته. تو این مقاله قصد داریم اهمیت چگالی کلمات کلیدی رو مشخص کنیم. مرسی که وقت میزاری و سئو سایت برات مهمه.     تراکم کلمات کلیدی واقعا چیه؟ به تکرار کلمات کلیدی داخل یک متن، چگالی …