ترفند های پنهای سئو کلاه خاکستری را یاد بگیرید!

به نظر شما چرا گوگل برای ما قوانینی تعیین کرده است، که برای محترم شمردن آن‌ها باید از نکنیک های سئوی کلاه سفید استفاده کنیم؟ حقیقت این است که اگر بخواهیم به این قوانین احترام بگذاریم باید سال‌های سال صبوری کنیم تا به صفحه اول گوگل برسیم. از طرفی اگر بخواهیم نسبت به قوانین و …