رکورد لایک اینستاگرام

رفتار شبکه های اجتماعی بسیار غیرقابل پیش بینی است. رکورد لایک اینستاگرام همواره در حال رقابت و پیشی گرفتن از هم هستند تا بتوانند به عنوان نمونه شاخص در جهان معرفی شوند. با اینکه نمی توان یک الگوی مشخص برای لایک گرفتن مشخص کرد، اما در این مطلب قصد داریم به بررسی پست هایی بپردازیم که …