مدیریت همزمان چندین اکانت اینستاگرام به صورت حرفه ای

چه یک مدیر رسانه اجتماعی باشید که برای چندین کارفرما کار می کند؛ یا یک کارآفرین مبتکر و چند وظیفه ای که سعی می کند حضور خود را در چندین اکانت در اینستاگرام حفظ کند، باید تکنیک ها، مزایا و معایب مدیریت همزمان چندین اکانت اینستاگرام به صورت حرفه ای را بدانید. ما در ادامه …