راز AMP گوگل برملا شد!

بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Ezoic نظرات خود را در مورد AMP و این که چرا امیدوار است AMP  برای همیشه مرده باشد می‌گوید. دایان لافلور چند نمونه از مواردی را که AMP ممکن است باعث کندتر شدن سایت و در نتیجه تمایل به درآمد کمتری برای ناشران برای محتوای غیر AMP داشته باشد را …