توصیه های کاربران محلی به نقشه اپل اضافه می شود!

ویژگی جدیدی برای مپ اپل هم اکنون در امریکا و انگلیس در حال آزمایش است که کاربران محلی می‌توانند نظرات و توصیه‌‌های خود را برای مخاطبان کسب و کارها و هر مکان دیگری که روی این نقشه‌ها پین شده است را درج کنند. این قابلیت به زودی برای تمام کاربران iOS 14 و macOS 11 …