مرورگر Brave هم قوانین Floc گوگل را رد کرد!

در خبرهای قبلی تاس در هفته گذشته اشاره کردیم که گوگل به بهانه حفظ حریم خصوصی کاربران Floc را به جای کوکی معرفی کرده است و قصد دارد به جای استفاده از کوکی و اطلاعات فردی کاربران به اطلاعات جمعی دسترسی پیدا کند. این تصمیم در همان ابتدا با مخالفت های بسیاری روبه رو شد. …