فیسبوک ویژگی‌های صوتی تازه ای را ارائه می کند!

به نظر می‌رسد که فیسبوک پا را از رقابت با کلاب هاوس فراتر گذاشته و چندین ویژگی صوتی جدید را ارائه می کند: منابع می گویند این شبکه اجتماعی قصد دارد روز دوشنبه مجموعه ای از محصولات را تحت عنوان “صوتی اجتماعی” اعلام کند. برنامه های صوتی فیس بوک شامل موارد زیر است: اتاق کنفرانس …