پین کردن پست‌های مهم در فیسبوک!

فیسبوک در حال آزمایش ویژگی پین کردن پست‌های مهم در پروفایل اصلی است. این خبر برای دیجیتال مارکترها، به خصوص دسته‌ای که مخاطب غیرایرانی دارند و فیسبوک برایشان شبکه اجتماعی اصلی به حساب می‌آید بسیار خوشایند است چرا که می‌توانند محتوای اصلی و پرطرفدار خود را به راحتی در معرض دید قرار دهند. باید بگوییم …