قابلیت جدید گوگل ادز : بررسی تطبیق مشتری!

گوگل ادز از ویژگی جدیدی رو نمایی کرده است که می تواند به شما اطلاع دهد مخاطب هدفی که تعیین کرده اید تا چه حد می تواند برایتان بازدهی داشته باشد. و در زمان فعلی چه میزان از کاربران منتخب شما با تبیلیغ شما تطبیق خواهند یافت. در صفحه Customer Match در این پلتفرم می …