ویژگی های جذاب تعیین قیمت به گوگل ادز اضافه می شود!

گوگل ادز در رسانه های خود از برخی ویژگی های جدید برای تبلیغات کلیکی خبر داده است. در به روزرسانی تازه این ابزار می توانید: با سیگنالهای برتر برای Target ROAS و حداکثر رساندن مقدار تبدیل ، بینش بیشتری کسب کنید تنظیمات فصلی را در سطح حساب مدیر اعمال کنید پیشنهادات حداکثر پیشنهاد ارزش تبدیل …