لینک های تبلیغاتی گوگل ادز تغییر شکل پیدا می‌کنند!

سایت‌هایی که در گوگل ادوردز کمپین تبلیغاتی به صورت سه لینک ستونی در نتایچ جستجو نمایش داده خواهند شد.