توییت‌های مرتبط در نتایج سرچ گوگل نشان داده می‌شود!

از روز گذشته برخی کاربران در نتایج جستجوهایشان در گوگل باکس‌های کوچک توییت‌های مرتبط به کلمه کلیدی را مشاهده کرده‌اند. به نظر نمی‌رسد که این ویژگی جدید از ساختارهای معمول گوگل استفاده کند و تنها با درک موضوع کلی و اعتبار صفحه منتشر کننده و زمان ارسال توییت‌ها را نشان می‌دهد. اما تا قطعی شدن …