از این به بعد شریک کاری خود را در گوگل بیابید!

گوگل به تازگی در وبسایت Google Certified صفحه‌ای ایجاد کرده که افراد می‌توانند تخصص و مهارت خود را با جزییات در آن جا درج کنند تا زمانی که به یک همکاری موقت یا دائم نیاز داشتند بتوانند شریک تجاری و همکار مناسب خود را بیابند. با توجه به این که سابقه دوره‌هایی که افراد گذرانده …