نمایش میزان رضایت کاربران از کسب و کارهای محلی با شکلک های اسمایلی ?

به نظر می رسد که گوگل در حال اضافه کردن شکلک های اسمایلی به فیلترهای نتایج محلی است. مثلا می توانید در گزارشات کسب و کارهای محلی، به جای توصیف میزان رضایت و چگونگی کیفیت غذا و محصول، امتیاز مورنظر خود را با این شکلک ها بیان کنید.