گوگل از کسب و کارهای زنان حمایت بیشتری می کند!

نتایج بررسی های اخیر نشان می دهد گوگل به منظور حمایت از زنان در دنیای مردسالار امروز، در GMB یا گوگل مای بیزینس، مشاغلی که توسط زنان مدیریت می شوند را بیشتر نمایش می دهد. بنابراین اگر زن هستید و کسب و کاری را اداره می کنید، در اکانت گوگل بیزینس خود  گزینه Women-led را …