از به روزرسانی جدید الگوریتم Page Experience جانمانید!

گوگل در صفحه به روزرسانی های خود اعلام کرده است که تا اواسط ژوئن سال جاری الگوریتم Page Experience را به روزرسانی می کند. درواقع با این به روز رسانی تمرکز بیشتری روی تجربه کاربران از صفحه برای رتبه بندی صورت خواهد گرفت. و موارد زیر اتفاق خواهند افتاد: ۱. به روز رسانی از ژوئن سال …