تنظیمات جدید برچسب ها در Google Tag Manager !

ابزار گوگل تگ منیجر روش جدیدی را برای سفارشی سازی برچسب های بتا ارائه می کند. به این ترتیب که می توانید ببینید کدام برچسب ها به رضایت مخاطب نیاز دارند. به طور مثال یک برچچسب خاص ممکن است در حال حاضر رفتاری براساس رضایت کاربر را تنظیم کند. یا مثلا می توانید تعیین کنید …