گوگل الگوریتم جستجوی خود را برای سرکوب آزارهای آنلاین به روز می کند

در الگوریتم های تازه گوگل تلاش برای مقابله حداکثری با محتوای آزاردهنده انجام شده است. گوگل دلیل این تغییر را ممانعت از به خطر انداختن حسن شهرت افراد با تصاویر شخصی می داند. به این ترتیب از این به بعد نتایجی با محتوای آزاردهنده و پورنوگرافیک و هرچیزی که طبق فاکتورهای گوگل امکان داشته باشد …