زاکربرگ از روش های جدید کسب درآمد در اینستاگرام خبر داد!

به گفته مارک زاگربرگ به زودی ویژگی هایی در اینستاگرام به وجود خواهد آمد که به تولید کنندگان محتوا و صاحبان حساب کمک می کند درآمد بیشتری کسب کنند، این ویژگی ها شامل موارد زیر هستند: بازار مجازی که محتوای برندها را با شناسایی علاقه مندی های افراد، در اختیار مخاطبان واقعی آن قرار می …