آنالیز داده های لایو به اینستاگرام اضافه می شود!

رسانه‌ی همیشه در حال به روزرسانی اینستاگرام از ویژگی تازه ای خبرداده است که می تواند خبر بسیار خوبی برای مارکترهای شبکه اجتماعی باشد. به زودی بخش Insight  شامل داده های لایو اینستاگرام برای آنالیز بهتر بازدهی لایو ها به این شبکه اجتماعی اضافه می شود!