ویژگی «سوالات پرطرفدار کاربران» به لایو اینستاگرام اضافه می‌شود!

اینستاگرام در حال آزمایش ویژگی در قابلیت لایو این شبکه اجتماعی است. در لایوهای اینستاگرامی به دلیل زیاد بودن کامنت‌ها، گاهی سوالات مهم در بین کامنت‌های کم اهمیت تر گم می‌شوند. اینستاگرام در این ویژگی جدید به کاربران امکان می‌دهد تا سوالات مهم را لایک کنند و هر کامنت لایو که لایک بیشتری بگیرد بیشتر …