راه حل جایگزین اینستاگرام برای حذف تعداد لایک‌ها!

چندی پیش اینستاگرام برای جلوگیری از تبدیل لایک به انگیزه‌ برای حساب‌های کاربری عادی و از دست دادن انگیزه پست گذاشتنشان و همچنین به دلیل این که برخی کاربران با دیدن تعداد بالای لایک بیشتر مشتاق می‌شدند پست را لایک کنند و به این ترتیب ارزش و اعتبار اصلی پست‌ها دقیقا مشخص نمی‌شد، تعداد لایک …