توییتر نیز به شبکه‌های اجتماعی تجاری می‌پیوندد!

با توجه به اخبار غیررسمی که در هفته گذشته منتشر شد و مشاهدات برخی کاربران که به نظر می‌رسد در آزمایش توییتر قرار دارند، حاکی از تغییر سیاست‌های شبکه‌های اجتماعی است. به نظر می‌رسد این رسانه در حال فراهم کردن بستری است که افراد در آن به خرید و فروش محصول و خدمات نیز بپردازند. …