ابزار هوشمند و ترسناک MUM گوگل | آیا فیلم HER به حقیقت می پیوندد؟

نماینده گوگل در جلسه اخیر که بار خبرنگاران داشته است از الگوریتم جدید و شگفت انگیز MUM  خبر داده است که باعث می شود برت چیزی جز یک اسباب بازی به نظر نرسد! MUM  می تواند چندین وظیفه را همزمان انجام دهد و به بیش از 75 زبان دنیا تسلط دارد. MUM  به گفته گوگل …