بلاگرهای انگلیسی زبان بخوانند: Medium و ویژگی‌های رایگان جدید!

پلتفرم بلاگینگ Medium که برای محتوای انگلیسی یکی از برترین‌هاست به تازگی ویژگی‌هایی ارائه کرده است که بسیار جالب توجه هستند. در نسخه جدید مدیوم تمام نویسندگان دیگری که مخاطب دنبال می‌کند در نواری کنار صفحه شما دیده می‌شود. Medium همچنین در حال راه اندازی بلاگ هایی است که در نوارهای کناری پروفایل، زیر بیوگرافی …