ابزار جدید KeyworInsight: معجزه‌ای دربازاریابی محتوا !

KeyworInsight  ابزاری که تازگی در مارکت‌ها منتشر شده‌است، می‌تواند از راه‌های شگفت انگیزی بهترین کلمات کلیدی برای محتوای خوشه‌ای وبسایت شما را پیشنهاد کند. کارکرد این ابزار با نمونه‌های مشابه قبلی تفاوت چشمگیری دارد چرا که با استفاده از پیشرفته ترین پردازش زبانی طبیعی (NLP) و داده های صفحه نتیجه موتور جستجو طراحی شده است. …