پینترست به کاربران صفحه خرید اختصاصی ارائه می‌کند!

با ویژگی جدید shopping board در اپلیکیشن پینترست، کاربران می‌ توانند محصولات موردعلاقه و پین شده‌ی خودشان را به طور کامل در این صفحه مشاهده کنند. و به صورت خصوصی به آن دسترسی داشته باشند. اگر با طراحی و گرافیک زیاد سر و کار دارید و طرح‌های زیادی را پین می‌کنید، این صفحه می‌تواند به …