آغاز ایندکس تجربه محور گوگل از ماه ژوئن!

به روزرسانی « تجربه کاربران از صفحه» گوگل در ماه ژوئن شروع به کار می کند. در این بروز رسانی سایت هایی که معیارهای Core Web Vital را رعایت کرده باشند و همچنین تجربه کاربری خوبی برای دستگاه های موبایلی ارائه کرده باشند در رتبه بندی امتیاز خواهند گرفت. اگر هنوز سایت خود را مطابق …