گوگل بهترین روش‌های اعلامیه کوکی را توضیح می‌دهد!

طبق اعلام گوگل، اعلامیه رضایت کوکی‌ها می توانند بر عملکرد ، اندازه گیری عملکرد و تجربه کاربر تأثیر بگذارند. برخی از موارد تاثیرگذار در این بحث شامل این موارد است:   بارگذاری همزمان کوکی اسکریپت ها  بارگذاری مستقیم کوکی اسکریپت ها برقراری ارتباط اولیه با مبدا کوکی  بارگیری مناسب اعلامیه‌های کوکی از قبل