ویژگی Tip Jar در توییتر: راه جدید تعامل با کاربران!

توییتر از ویژگی جدیدی خبر داده است که از آن با نام Tip Jar یاد می شود. در واقع این کوزه ی توصیه ها کادری است که کاربران می توانند نکات و نظرات خود را بدون دخالت در توییت ارسال کنند. آیکون این کادر در کنار دکمه Follow نمایش داده می شود و اگر آن …