تغییر نام کانال یوتیوب بدون نیاز به تغییر در حساب گوگل !

تا کنون نام حساب های کاربری یوتیوب با توجه به حساب کاربری صاحب کانال در گوگل تعیین می شد و پس از انتخاب حساب گوگل، کاربران نمی توانستند تغییری در نام کانال خود ایجاد کنند. سیاست های جدید یوتیوب این دونام را از یکدیگر تفکیک کرده است. اما همچنان با تغییر نام کانال نشان تایید …