یوتیوب Dislike ها را پنهان می‌کند!

یوتیوب امروز اعلام کرده که آزمایش پنهان شدن تعداد های پست‌ها را شروع می‌کند. گرچه بسیاری براین باورند که این اقدام مخالف آزادی بیان است و بایستی راهی وجود داشته باشد تا افراد نارضایتی خود را نشان بدهند اما مدیران این شبکه اجتماعی از اقدام آزمایشی خود دفاع کرده اند. و گفته اند نمایش این …