ویژگی کلیپ و نمایش ده برابری ویدیو در یوتیوب در راه است!

یوتیوب که از سال گذشته اعلام کرده بود در حال پرداختن به امکان بارگزاری ویدیوهای کوتاه است، در هفته های آتی از این ویژگی رونمایی خواهد کرد. این کلیپ های ۶۰ ثانیه ای به کاربران اجازه می دهند قسمت کوتاهی از محتوای اصلی کانال ها را ببینند و برای ادامه آن تصمیم بگیرند. گفته می …