تگ noindex چیست؟

اگر شماها مدام می شنوید که مردم از تگ های noindex ، follow ، nofollow استفاده می کنند اما شما درست نمی دانید این تگ ها چه هستند و چطور کار می کنند و چطور سئو را تحت تاثیر قرار می دهند تا انتهای مطلب همراه آژانس دیجیتال مارکتینگ تاس باشید و بخوانید:   تگ …