چطور از قیف فروش در دیجیتال مارکتینگ استفاده کنیم؟

در مقالات پیشین آژانس دیجیتال مارکتینگ تاس به طور کامل قیف بازاریابی و اجزای آن را بررسی کردیم. در حالی که عناصر و عوامل مهم و اساسی در این قیف وجود دارند اما همین کلی بودن مفهوم برای مخاطبان ابهامات زیادی ایجاد می کند و شاید ندانند چطور باید آن را در استراتژی خود اعمال …