بازاریابی ویدیویی چیست؟ رازهای ویدیو مارکتینگ + آموزش از صفر

آیا تا به حال برایتان پیش آمده‌است که ناخودآگاه جذب ویدیویی در شبکه‌های مجازی شده باشید و با گذشت مدتی، به خودتان بیایید و ببینید که تبلیغاتش رویتان تأثیر گذاشته‌است و در حال خرید محصول آن ویدیو هستید؟ اگر هنوز چنین چیزی را تجربه نکرده‌اید، به احتمال زیاد در آینده ای نزدیک برایتان پیش می‌آید؛ …