تاثیر هاست خوب در طراحی سایت چقدر است؟

هنگامی که یک وب سایت برای مشتری طراحی می کنید، در بیشتر موارد مسئول هستید. شما کسی هستید که در هنر طراحی وب تسلط دارید، استراتژی های بهینه سازی موتورهای جستجو و غیره را درک می کنید. با این حال، ممکن است  تصمیماتی که مشتریان قبل از برون سپاری کار می گیرند، بر نحوه طراحی …