social monitoring چیست؟

تصور کنید که یک سلبریتی هستید و در خصوص اینکه فن ها یا هیترها در شبکه های اجتماعی درباره شما چه می گویند؛ بسیار کنجاو هستید. ابزارهایی وجود دارد که با وارد کردن نام خود در آن ها، می توانید به راحتی به مکالماتی که مردم درباره شما یا موضوعات مورد علاقه تان دارند گوش …