سایز استاندارد طراحی ui

حتما تا کنون درباره طراحی ریسپانسیو شنیده اید که یکی از مهم ترین اصول طراحی ui است. طراحی ریسپانسیو مسئولیتی است که برعهده طراحUI قرار دارد. آشنایی با انواع دستگاه های دیجیتال، دانستن سایز متناسب با هر دستگاه و طراحی مرتبط و مناسب از ویژگی هایی است که یک طراح باید با آن آشنا باشد. …