تفاوت کپی رایتینگ و محتوا نویسی در چیست؟

به عنوان یک نویسنده شما باید تفاوت این دو را بدانید! در اولین سال نویسندگی ام، یکی از بزرگترین مسائلی که با آن روبرو شده بودم این بود که باید برای کدام شغل اقدام کنم.اصطلاحات صنعتی زیادی وجود دارد که باید آنها را بشناسید تا نمونه ها و موارد صحیح را برای مشتریان خود ارسال …