0 تا 100 تفاوت سئو و گوگل ادوردز؛ پیروز میدان کدام است؟ کدام ارزش وقت‌گذاشتن دارد؟

تفاوت سئو و گوگل ادوردز؛ موضوعی که ابهامات زیادی را در ذهن صاحبان کسب و کارهای اینترنتی به وجود آورده‌است. بسیاری از این افراد فکر می‌کنند، سئو و جایگاه گوگل را می‌توان با پول خرید! یا برعکس، تصور می‌کنند سئوی وب سایتشان بر روی تبلیغات گوگل تاثیرگذار است. اگر شما هم جزو آن دسته از …